9017 north of Waterworks Bridge - Derek Hayward - 2 April 2007

32473 south of Waterworks Bridge - Derek Hayward - 2 April 2007

1638 north of Ketches Halt - Derek Hayward - 2 April 2007